Άνω Βαθύ (Σάμος)

Old church with double dome in Vathi (Samos town)

Το Άνω Βαθύ Σάμου γίνεται διαδικτυακό μάθημα και επικεντρώνεται στις φυσικές, ιστορικές, πολιτιστικές και κυρίως αρχιτεκτονικές αξίες του οικισμού. Το Πυθαγόρειο, το Ηραίιο και το Ευπαλίνειο όρυγμα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον ιστορικό οικισμό, αποτελούν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εγγεγραμμένα στη σχετική λίστα της UNESCO για την πολιτισμική τους αξία από το 1975. Ο οικισμός του Άνω Βαθέως, πληγμένος από εγκατάλειψη και αποσπασματικότητα στην συνολική του όψη, μας εισάγει στην ιστορική του αναδρομή και τον κτηριακό του πλούτο, ενώ κάνει σαφή την ανάγκη για ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας σε θέματα διατήρησης και συστηματικότερης ανάδειξης της αρχιτεκτονικής, θρησκευτικής, και καλλιτεχνικής του κληρονομιάς.

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές αναμένεται να:

  • να εμπλουτίσουν το γνωστικό και χωρικό τους υπόβαθρο σχετικά με τον οικισμό, και κατ’ επέκταση με την πόλη, και να κατανοήσουν την αρχιτεκτονική του διάσταση,
  • να συνδέσουν τον αστικό και αρχιτεκτονικό πλούτο του οικισμού με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται,
  • να κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές και προσεγγίσεις στο ζήτημα της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, να στοχαστούν και να πάρουν θέση σχετικά με αυτό,
  • να εκφραστούν προφορικά συνδέοντας τις δεξιότητές τους με την παρατήρηση, την έρευνα και τον επικοδομητικό διάλογο,
  • να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της εξερεύνησης, της συνεργασίας και της κριτικής παρατήρησης,
  • να γνωρίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα διατήρησης της υλικής “κτιστής” κληρονομιάς.

Εκπαιδευτικό επίπεδο

μεγαλύτερο 6ης δημοτικού

Ενδεικτική θεματική

Αρχιτεκτονική > Πολιτιστική Κληρονομιά > Άνω Βαθύ (Σάμος)

Τύπος αλληλεπίδρασης

ενεργός μάθηση

Επίπεδο αλληλεπίδρασης

πολύ υψηλό

1. Πόλη περίοπτης θέσης

1
Πολιτισμικές αξίες

Το πρώτο μάθημα αποτελεί εισαγωγή στον πολιτισμικό και φυσικό πλούτο του νησιού της Σάμου, με αναφορές στην ιστορία του τόπου και τα εντυπωσιακά του μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

2
Μορφολογία και ιστορία

Το μάθημα αυτό αποτελεί την εισαγωγή στην μορφολογία του οικισμού και την ιστορία του τόπου Βαθύ, Άνω και Κάτω, καθώς και που έγκειται ο διαχωρισμός αυτός.

3
Γλωσσάρι 1.
6 απαντήσεις

Το παρόν quiz αποτελεί ένα γλωσσάρι των πιο "δύστροπων" όρων που εμφανίστηκαν στο μάθημα Πόλη περίοπτης θέσης.

4
Περαιτέρω πηγές 1.

Σε αυτό το είδος μαθήματος, και σε κάθε άλλο με την ίδια ένδειξη, αναφέρονται βιβλιογραφικές και άλλες διαδικτυακές πηγές, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και συλλογισμό.

2. Η πόλη μας

1
Πρώτα πράγματα στον οικισμό

Αυτό το μάθημα εισάγει τις απαρχές του οικισμού του Άνω Βαθέως, τις ιδιαίτερες διαμορφώσεις που λαμβάνουν κάποια κτίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το οδικό δίκτυο του οικισμού, μέσω εικονικών 360° προβολών.

2
Μέσα στον οικισμό και στα κτήρια

Αυτό το μάθημα παρέχει τους βασικούς τύπους κτιρίων του οικισμού. Μέσω εικονικών 360° προβολών και μικρών αποστολών σχετικά με τα διάφορα αρχιτεκτονικά στιλ και την τυπολογία των κτιρίων του οικισμού, ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει την ιδιαίτερη αστική μορφή του Άνω Βαθέως.

3
Γλωσσάρι 2.
3 απαντήσεις

Το παρόν quiz αποτελεί ένα γλωσσάρι των πιο "δύστροπων" όρων που εμφανίστηκαν στο μάθημα Η πόλη μας.

4
Περαιτέρω πηγές 2.

Σε αυτό το είδος μαθήματος, και σε κάθε άλλο με την ίδια ένδειξη, αναφέρονται βιβλιογραφικές και άλλες διαδικτυακές πηγές, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και συλλογισμό.

3. Περιβάλλον και υλικά

1
Παθολογία και υλικά κτηρίων

Το παρόν μάθημα έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητευόμενους επάνω σε θέματα παθολογίας και επικινδυνότητας που διατρέχουν τα κτήρια και τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία αποτελούν σημαντικά και αντιπροσωπευτικά στοιχεία της γενικότερης εικόνας της πόλης.

2
Αλλοιώσεις οικιστικού συνόλου

Το μάθημα αυτό εισάγει τα βασικά αίτια μεταβολής και αλλοίωσης του οικισμού του Άνω Βαθέως που παρατηρούνται, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες.

3
Γλωσσάρι 3.
1 απάντηση

Το παρόν quiz αποτελεί ένα γλωσσάρι των πιο "δύστροπων" όρων που εμφανίστηκαν στο μάθημα Περιβάλλον και κτήρια.

4
Περαιτέρω πηγές 3.

Σε αυτό το είδος μαθήματος, και σε κάθε άλλο με την ίδια ένδειξη, αναφέρονται βιβλιογραφικές και άλλες διαδικτυακές πηγές, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και συλλογισμό.

4. Η πόλη σας

1
Διατήρηση

Αυτό το μάθημα παρουσιάζει δύο ιστορικά κτήρια του οικισμού. Το ένα να αποτελεί παράδειγμα διατηρημένου κτηρίου ενώ το άλλο επικίνδυνου κτηρίου που απειλείται με άμεση κατάρευση.

2
Ποιο κτήριο θα σώζατε πρώτο?

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να εμπλέξει τον μαθητή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διάσωση των κτηρίων μιας πόλης τα οποία έχουν υψηλό βαθμό παθολογίας. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη ούτε σαφώς ορισμένη.

3
Μικροί ξεναγοί

Το τελευταίο μάθημα αποχαιρετά τους μαθητές με την ανάληψη δική τους δράσης όσον αφορά στην ανάδειξη του τόπου τους και τους προσκαλεί να γίνουν ξεναγοί του Άνω Βαθέως για τους φίλους και συγγενείς τους αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία ήρθαν σε επαφή.

Προσθέσετε την πρώτη ανασκόπηση.

Παρακαλώ, συνδεθείτε για να αφήσετε μία ανασκόπηση
Προσθήκη
Εγγράφηκαν: 5 μαθητές
Διαλέξεις: 12

Available languages: