Σχετικά με εμάς

Τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας και της Σάμου (Ελλάδα), του Αργυρόκαστρου (Αλβανία) και της Οχρίδας (Βόρεια Μακεδονία) έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές λόγω εγκατάλειψης, επεμβάσεων και / ή έλλειψης ενδιαφέροντος. Πολλά από αυτά τα κτίρια κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και δεν είναι προσβάσιμα. Ταυτόχρονα, οι Περιφερειακές Αρχές, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, την κατάσταση και την αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των πόλεων αυτών.

Το έργο IRC-HERMeS στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας στρατηγικής διαχείρισης για την κατασκευή οικισμών / περιοχών για την προστασία και της ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς τους.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη ενός κοινού καινοτόμου ψηφιακού συστήματος για τη διαχείριση, την προστασία και την προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τις συμμετέχουσες πόλεις με πιλοτικές εφαρμογές για τους ιστορικούς οικισμούς της Κέρκυρας, της Σάμου, του Αργυρόκαστρου και της Οχρίδας
  • Βελτίωση της ικανότητας κάθε οικισμού να προωθεί και να επαναχρησιμοποιεί τα εκκρεμή κτίριά του.
  • Προσδιορισμός και προβολή της κοινής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας.
  • Σύνθεση κοινού σχεδίου σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο – για εναλλακτικό θεματικό τουρισμό σχετικά με το ανθρώπινο περιβάλλον (αρχιτεκτονικός τουρισμός, τουρισμός για σχολεία).
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ενίσχυση μαθημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς.