abstract sketch of a city

Τι είναι το HERMeS

Ξεκινώντας από την Ερμούπολη ως πρώτη μελέτη περίπτωσης, τα απειλούμενα ιστορικά κτίρια και μνημεία της πόλης έγιναν μέρος μιας τεράστιας διαδικτυακής ψηφιακής συλλογής. Το λειτουργικό  σύστημα του HERMeS τεκμηριώνει και καταγράφει κτίρια, ενώ διαχειρίζεται επίσης πτυχές της παθολογίας τους και την αναγκαιότητα επέμβασης. Το HERMeS απευθύνεται σε όλα τα ιδρύματα (Δήμοι, Περιφέρειες, ΜΚΟ, Επιμελητήρια) που ενδιαφέρονται να διασώσουν τα μνημεία τους, να προωθήσουν την πολιτιστική αξία του τόπου τους, να εκπαιδεύσουν και να προσελκύσουν τους πολίτες τους με σκοπό τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, διαφοροποιείται και ειδικεύεται στην υλική (αρχιτεκτονική) και άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις σχέσεις αυτών που αναδύονται σε μία πόλη, μέσα από συνεχή έρευνα και συμμετοχή σε καινοτόμα έργα με συνεργασίες από τον Ακαδημαϊκό χώρο, την Έρευνα, τη Βιομηχανία, ακτιβιστές πολιτιστικής κληρονομιάς, και ειδικούς και φορείς Δημόσιας Διοίκησης.

Τι είναι το IRC-HERMeS

Η Οχρίδα, η Κέρκυρα, το Αργυρόκαστρο, και η Σάμος, τέσσερις πόλεις με πλούσιο απόθεμα φυσικών και πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων, συνδέονται με τα κοινά ιστορικά τους χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που διατρέχουν, αποτελούν κεντρικές μελέτες περίπτωσης σε αυτό το διαπεριφερειακό, διαβαλκανικό-μεσογειακό έργο (Interregional Balkan-Mediterranean project). Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας στρατηγικής διαχείρισης για το πολιτιστικό απόθεμα των πόλεων αυτών και για την ενίσχυση της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Για να επιτευχθεί αυτό, αξιοποιείται και εξελίσσεται η υπάρχουσα εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από το e-System Heritage Management (HER.M.e.S).

Εκπαιδευτική Πύλη

Ο ρόλος αυτής της εκπαιδευτικής πύλης είναι συμπληρωματικός της κεντρικής πλατφόρμας, και σκοπεύει να εισαγάγει τους μαθητευόμενους στην έννοια της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι μαθητευομένοι θα μάθουν πώς να αναγνωρίζουν τα γνήσια στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κάθε πόλης, μέσω προσαρμοσμένων μαθημάτων με διαδραστικές δραστηριότητες Θα αποκτήσουν επίσης γνώσεις για την ιστορία της κάθε πόλης, γιατί θεωρείται παγκόσμια κληρονομιά (UNESCO), και πώς η αποσύνθεση και το περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν τη διατήρηση και διαφύλαξή τους. Σε αυτήν την εκπαιδευτική πύλη, κάθε μάθημα αντιπροσωπεύει μία από τις τέσσερις πόλεις.

Σκοπός

Ο στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές την πολιτιστική τους κληρονομιά:

Το μέλλον της υπόλοιπης κληρονομιάς μας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις και τις δράσεις της σημερινής γενιάς νέων που σύντομα θα γίνουν οι ηγέτες και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων του αύριο.

Kōichirō Matsuura, πρώην Γενικός Διευθυντής της UNESCO

Audience

Απευθυνόμενο κοινό

Η Εκπαιδευτική Πύλη απευθύνεται σε μαθητές 6ης τάξης (ιδανικά) και άνω, σε δασκάλους, σε δια βίου μαθητές, και σε όσους ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική τοπική κληρονομιά και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας πόλης.

individual (online) learning

Εξατομικευμένη μάθηση

Με βάση την εξατομικευμένη μάθηση, τα μαθήματα επιτρέπουν στην μαθητευόμενη να επιλέξει τη δική της μαθησιακή πορεία, καθορίζοντας τον δικό της ρυθμό και τον τρόπο της γνώσης.

architectural content

Αρχιτεκτονικό και ιστορικό περιεχόμενο

Τα μαθήματα βασίζονται σε στοιχεία που προέρχονται από την αρχιτεκτονική και ιστορική τεκμηρίωση που ακολουθείται στις τέσσερις πόλεις, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων σπιτιών, 360 ° εικόνων εσωτερικού και εξωτερικού των κτιρίων, 360 ° βίντεο του αστικού περιβάλλοντος, συνεντεύξεις κ.λπ.

teacher and her classroom

Εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα ως επιπλέον εργαλείο για τα δικά τους μαθήματα μέσα στην τάξη. Η δομή των μαθημάτων ενθαρρύνει επίσης το “αναδιπλούμενο παράδειγμα τάξης” (flipped classroom), παρέχοντας ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Έρευνα και Τεκμηρίωση

Το σύστημα HERMeS
σε 60"

Μελέτη περίπτωσης: Ερμούπολη
Σύρος, Ελλάδα

Η έμπνευσή μας

Κάθε μέρος είναι μια ξεχωριστή αυτόνομη οντότητα, ως μια μοναδική ιδέα που έχει πνευματική δύναμη και συναισθηματικό περιεχόμενο, που εκφράζονται μέσω της συλλογικής, ολιστικής και διαχρονικής συνείδησης των ανθρώπων του, όπου η πνευματική του δύναμη εκφράζεται από την ομιλία του και το συναισθηματικό της περιεχόμενο από τον Μύθο.
Επομένως, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα, όπως κάθε οντότητα, να διασφαλίσει τη φυσική του επιβίωση, την ψυχο-πνευματική του ανάπτυξη και τη συνειδητή του ανάπτυξη.
Όλα τα μέρη έχουν ίσα δικαιώματα.

“Ο Χάρτης των Δικαιωμάτων των Τόπων”
Ιωσήφ Στεφάνου, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ
Πρόεδρος Ινστιτούτου Σύρου

UNESCO

Το HERMeS στοχεύει στη δημιουργία κοινωνιών της γνώσης και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων με βάση τη συλλογική, συνολική και διαχρονική συνείδηση που δημιουργούν οι άνθρωποι και τα μέρη. Για να επιτευχθεί αυτό, καθοδηγούμαστε εξίσου από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της UNESCO:

  • ελευθερία έκφρασης,
  • καθολική πρόσβαση σε πληροφορία και γνώση,
  • σεβασμός της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας,
  • και ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Επιδιώκουμε να παρέχουμε ανοιχτά και προσβάσιμα στοιχεία τεκμηρίωσης και έρευνας που αποκτήθηκαν μέσω του διαπεριφερειακού διαβαλκανικού-μεσογειακού έργου HERMeS σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και κοινό. Για να το πετύχουμε,  χρησιμοποιούμε τις ΤΠΕ που παρουσιάζονται σε αυτήν την Εκπαιδευτική Πύλη με τη μορφή μαθησιακών στοιχείων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, από μαθητές πρωτοβάθμιας έως δια βίου μαθητές. Το αρχιτεκτονικό, ιστορικό και επιστημονικό περιεχόμενο αντιμετωπίζεται και προβάλλεται με έναν ενημερωτικό και διασκεδαστικό τρόπο προκειμένου να προσελκύσει πιο ενεργά το κοινό στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.