Κέρκυρα

Corfu town and Old Fortress from "Agios Spiridonas"

Η πόλη της Κέρκυρας γίνεται διαδικτυακό μάθημα και επικεντρώνεται στις ιστορικές, πολιτισμικές και κυρίως αρχιτεκτονικές αξίες της ιστορικής πόλης. Η οχύρωσή της με τα δύο Φρούρια, Παλαιό και Νέο, είναι αυτά που καθόρισαν πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά την εικόνα του οικισμένου συνόλου του ιστορικού της κέντρου. Η ίδια η πόλη αποτελεί μνήμειο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO φέροντας στοιχεία ευρωπαϊκά και συνθέτωντας ένα ξεχωριστό αστικό σκηνικό, διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης είναι αναγκαία καθότι πρόκειται για οικοδομήματα και μνημεία ταλαιπωρημένα από το χρόνο, την τουριστική αλλοίωση, και τις κλιματικές συνθήκες στις οποίες εκτίθεται το νησί.

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές αναμένεται να:

  • να εμπλουτίσουν το γνωστικό και χωρικό τους υπόβαθρο σχετικά με την πόλη, και να κατανοήσουν την αρχιτεκτονική της διάσταση,
  • να συνδέσουν τον αστικό και αρχιτεκτονικό πλούτο της πόλης με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε,
  • να κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές και προσεγγίσεις στο ζήτημα της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, να στοχαστούν και να πάρουν θέση σχετικά με αυτό,
  • να εκφραστούν προφορικά συνδέοντας τις δεξιότητές τους με την παρατήρηση, την έρευνα και τον επικοδομητικό διάλογο,
  • να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της εξερεύνησης, της συνεργασίας και της κριτικής παρατήρησης,
  • να γνωρίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα διατήρησης της υλικής “κτιστής” κληρονομιάς.

Εκπαιδευτικό επίπεδο

μεγαλύτερο 6ης δημοτικού

Ενδεικτική θεματική

Αρχιτεκτονική > Πολιτιστική Κληρονομιά > πόλη Κέρκυρας

Τύπος αλληλεπίδρασης

ενεργός μάθηση

Τύπος αλληλεπίδρασης

πολύ υψηλό

1. Πόλη 'κορυφής'

1
Μορφολογία και ιστορία

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα έχει σκοπό να "κατατοπίσει" την μαθητευόμενη χωρικά στην πόλη της Κέρκυρας και τα Φρούριά της ξεκινώντας από μία 360° περιήγηση από ψηλά: από το καμπαναριό του Άγιου Σπυρίδωνα, διάσημου αγίου του νησιού.

2
Πολιτισμικές και πολιτιστικές αξίες

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να συνδέσει ιστορικά γεγονότα και κτήρια με προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στο πολιτιστικό τοπίο της πόλης. Το μάθημα κλείνει με τη δημιουργία ενός σύννεφου λέξεων "συναισθηματικής αξίας".

3
Γρήγορο κουίζ
4
Περαιτέρω πηγές 1.

Σε αυτό το είδος μαθήματος, και σε κάθε άλλο με την ίδια ένδειξη, αναφέρονται βιβλιογραφικές και άλλες διαδικτυακές πηγές, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και συλλογισμό.

2. Η πόλη μας

1
Ιστορικό κέντρο και Φρούρια
Σε αυτό το μάθημα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σύνδεση των τειχών με το εσωτερικό τους, που δεν είναι άλλο από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ο τρόπος οχύρωσης της πόλης, οι οικονομικές, πληθυσμιακές, και πολιτιστικές αλλαγές καθόρισαν την εμφάνιση της πόλης της Κέρκυρας.
2
Κτήρια και τύποι κατοικιών
Το μάθημα αυτό αποτελεί την εισαγωγή στη βασική τυπολογία των κτηρίων του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας και των βασικών τους χαρακτηριστικών. Πολλά από αυτά μπορούν να παρατηρηθούν με εξωτερικές και εσωτερικές 360° περιηγήσεις σε αντιπροσωπευτικά κτήρια της πόλης.
3
Δημόσια κτήρια
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική σπουδαιότητα και πληθώρα των δημόσιων και στρατιωτικών κτηρίων που καταλμβάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης της Κέρκυρας.
4
Περαιτέρω πηγές 2.

Σε αυτό το είδος μαθήματος, και σε κάθε άλλο με την ίδια ένδειξη, αναφέρονται βιβλιογραφικές και άλλες διαδικτυακές πηγές, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και συλλογισμό.

3. Περιβάλλον και υλικά

Προσθέσετε την πρώτη ανασκόπηση.

Παρακαλώ, συνδεθείτε για να αφήσετε μία ανασκόπηση
Προσθήκη
Εγγράφηκαν: 2 μαθητές
Διαλέξεις: 7

Available languages: