Gjirokastra

Gjirokastra bëhet një kurs online i përqendruar në vlerat natyrore, historike, kulturore dhe kryesisht arkitektonike të qytetit. Pozicioni gjeografik dhe historia e zonës së Luginës së Drinos e kthyen Gjirokastrën në një qendër ekonomike të tregtisë dhe shkëmbimit. Rritja ekonomike, shkëmbimi kulturor kryesisht gjatë periudhës osmane dhe njohuritë ndërtimore të njerëzve janë përshkruar në zhvillimin e tij arkitektonik dhe urban duke siguruar një karakter unik të qytetit, i cili është i shënuar në listën përkatëse të UNESCO-s, së bashku me Beratin, që prej 2005.

Objektivat e mësimdhënies

Nxënësit pritet të:

  • pasurojnë sfondin e tyre njohës dhe hapësinor në lidhje me qytetin dhe për të kuptuar dimensionin e tij arkitektonik,
  • të lidhë fenomenin urban dhe arkitektonik me mjedisin historik, shoqëror dhe kulturor në të cilin zhvillohet,
  • të kuptojë aspektet dhe qasjet e ndryshme ndaj çështjes së ruajtjes, të reflektojë dhe të marrë një qëndrim mbi të,
  • shprehen gojarisht duke lidhur aftësitë e tyre të vëzhgimit, hulumtimit dhe intervistimit,
  • kultivojnë aftësitë e kërkimit, bashkëpunimit dhe vëzhgimit kritik,
  • të jenë të vetëdijshëm për vështirësitë dhe problemet e ruajtjes së trashëgimisë së prekshme.

Niveli arsimor

Klasa e 6-të dhe më lart

Klasifikimi tematik tregues

Arkitekturë> Trashëgimi Kulturore> Qyteti i Gjirokastrës

Lloji i ndërveprimit

të mësuarit aktiv

Niveli i ndërveprimit

shumë e lartë

1. Një qytet i Trashëgimisë Botërore

1
Vlerat natyrore dhe historike
2
Një qendër ekonomike rajonale
3
Duke u bërë qyteti i trashëgimisë botërore
4
A e dini ..?
6 questions
5
Më shumë burime 1.

2. Qyteti ynë

1
Brenda qytetit
2
Brenda ndërtesave
3
Fjalor mbi tipologjinë e ndërtesës
7 questions
4
Më shumë burime 2.

3. Mjedisi dhe ndërtesat tona

1
Materialet dhe proceset e ndërtimit
2
Çështjet e patologjisë
3
Fjalor për materialet e ndërtimit
5 questions

4. Qyteti juaj!

1
Cilën ndërtesë do të kurseni së pari?
2
I mbrojtur: Guidat e reja të Gjirokastrës

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 11

Available languages: