Rreth nesh

Ndërtesat historike të Korfuzit dhe Samosit (Greqi), Gjirokaster (Shqipëri) dhe Ohrid (Maqedonia e Veriut) kanë pesuar deme te medhaja për shkak të braktisjes, ndërhyrjeve dhe / ose mungesës së interesit. Shumë nga keto ndertesa rrezikojnë të shuhen dhe nuk janë arritshme. Në te njejten kohë, Autoritetet Rajonale, banorët dhe vizitorët nuk kanë qasje në informacion në lidhje me historinë, gjendjen dhe vlerën e trashëgimisë arkitektonike.

Projekti IRC-HERMeS synon të zhvillojë një platformë për të menaxhuar strategjinë e ndërtimit të vendbanimeve / rajoneve për mbrojtjen e shpëtimit, mbrojtjen dhe prezantimin e Trashëgimisë së tyre Kulturore.

Objektivat kryesore të projekteve janë:

  1. Zhvillimi i një sistemi dixhital inovativ te perbashket për menaxhim, mbrojtje dhe promovim të Trashëgimisë Kulturore për vendimin që duhet të zbatohet për pilot për vendbanimet historike të Korfuzit, Samosit, Gjirokasterit dhe Ohrit.
  2. Përmirësimi i kapacitetit të secilit vendbanim për promovimin dhe ripërdorimin e ndërtimit të tij.
  3. Identifikimi dhe promovimi i trashëgimisë së një kulture te perbashket dhe arkitektonike të Greqisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.
  4. Përbërja e një plani të nivelit lokal dhe ndërkufitar – për turizëm tematik alternativ në lidhje me mjedisin njerëzor (turizëm arkitektonik, turizëm për shkolla).
  5. Ndërgjegjësia e qytetarëve në mbrojtje dhe restaurimit të trashëgimisë kulturore.
  6. Zhvillimi i mjeteve arsimore për mësuesit dhe studentët për rritjen e kurseve dhe trashëgimisë kulturore.