2. Η πόλη μας

Περαιτέρω πηγές 2.

Βιβλιογραφία:

  • Hellenic Ministry of Culture, 2006, The Old Town of Corfu, Nomination for inclusion on the World Heritage List, Athens.
  • Spiros Ionas. ‘The bastion system as implemented in the case of Corfu’, p. 29
  • UNESCO. 2007. ‘Old Town of Corfu-Nomination File’, p. 5
  • Αγοροπούλου- Μπιρμπίλη Α., 1976, Η αρχιτεκτονική της πόλεως της Κέρκυρας κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, ΕΜΠ, Αθήνα.
  • Κοσκινά Μ., Βέργης Σ., Κουλούρης Μ., Ευθυμιάδης Α., Κουλούρη Δ., 2013, Μελέτη Αποκατάστασης & Επανάχρησης Ιστορικού Διατηρητέου Κτιρίου Ιδιοκτησιας «Πινακοθήκη Άγγελου Γιαλλινά» στην Κέρκυρα, ‘Ιδρυμα «Πινακοθήκη Άγγελου Γιαλλινά», Κέρκυρα.
  • https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painter/giallinas-aggelos.html